Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Diplomová práce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18DPSE2 Z 20 0+20 česky
Garant předmětu:
Miroslav Virius
Přednášející:
Radek Fučík, Kateřina Horaisová, Vladimír Jarý, Tomáš Jirsík, Jaromír Kukal, Antonín Květoň, Hynek Lauschmann, Tomáš Liška, Dana Majerová, Adam Novozámský, Tomáš Oberhuber, Martin Plajner, Jana Sekničková, Miroslav Virius, Jiří Vomlel, Martin Zemko
Cvičící:
Radek Fučík, Kateřina Horaisová, Vladimír Jarý, Tomáš Jirsík, Jaromír Kukal, Antonín Květoň, Hynek Lauschmann, Tomáš Liška, Dana Majerová, Adam Novozámský, Tomáš Oberhuber, Martin Plajner, Jana Sekničková, Miroslav Virius, Jiří Vomlel, Martin Zemko
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Diplomová práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného

garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou

osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma diplomové práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Zápočet je studentovi udělen, jestliže splní požadavky zadání práce a odevzdá řádně vypracovanou diplomovou práci

dle formálních pravidel předepsaných katedrou.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24906705.html