Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APR2 Z 2 4S česky
Garant předmětu:
Eliška Rafajová
Přednášející:
Cvičící:
Nathaniel Tobias Patton
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na 04APR1 (zápočet za 04APR1 je podmínkou pro zápis) a je opět koncipován jako příprava na státní jazykovou zkoušku a jeho obsah se řídí požadavky na tuto zkoušku. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů a nácvik ústní prezentace faktů o anglicky mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou. Kurz pokrývá dvě třetiny témat nutných ke státní jazykové zkoušce.

Požadavky:

Zápočet z kurzu 04APR1.

Osnova přednášek:

Dvě třetiny témat ke státní jazykové zkoušce, pokrývající reálie Spojených států amerických a dalších anglicky mluvících zemí ve srovnání s Českou republikou; nejdůležitější mezinárodní organizace.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Faktografické znalosti o anglicky mluvících zemích s důrazem na specifické jazykové prostředky vztahující se k danému tématu.

Schopnosti:

Číst s porozuměním texty o anglicky mluvících zemích, vyhledat relevantní informace v textu, aplikovat znalosti jazykového systému a lexikálních prostředků v ústní komunikaci o anglicky mluvících zemích ve srovnání s ČR (dialog, diskuse).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

M. Matz, Reálie Spojených států amerických, Fraus 2008

Doporučená literatura:

[1] J.Peprník, Británie a USA ilustrované reálie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o. 2004

[2] učební materiály KHVJ

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6358306.html