Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština P2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XSP2 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XSP2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XSP1
Zápočet z předmětu 04XSP2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XSP3
Garant předmětu:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Přednášející:
Cvičící:
Beatriz Vadillo Gonzalo
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je pokračováním kurzu SP1, rozšiřuje studium odborného jazyka. Z tohoto hlediska se zabývá gramatickými a syntaktickými jevy španělštiny, klade důraz na samostatný písemný a ústní projev.

Požadavky:

Absolvování dané etapy studia na úrovni obsahově odpovídající danému kurzu

Osnova přednášek:

učebnice Aula Internacional 4 - Nueva edición, lessons 4 - 6

materiály individuálního plánu zaměřené na odborný jazyk

Osnova cvičení:

učebnice Aula Internacional 4 - Nueva edición, lessons 4 - 6

materiály individuálního plánu zaměřené na odborný jazyk

Cíle studia:

Znalosti:

Prohlubování a upevňování morfologických,lexikálních a syntaktických vědomostí v daném kurzu.

Schopnosti:

Porozumět přednáškám, článkům a zprávám z oblasti vlastního odborného zájmu.Účastnit se plynule rozhovoru, umět srozumitelně napsat text, dokázat obhájit nebo vyvrátit určitý názor.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,N.Sánchez,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 4 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály vytvořené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica B1-B2, Ediciones SM 2005

[4] P. Alzugaray, M.J. Barrios y P. Bartolomé, Preparación al diploma de español B2, Edelsa 2010

[5] jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální pomůcky, PC, aktuální odborná nebo populárně-vědecká periodika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7249306.html