Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ITER a doprovodný program

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02ITERA ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Ivan Ďuran
Přednášející:
Jana Brotánková, Ivan Ďuran
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Studenti se seznámí se základními parametry tokamaku ITER: vakuová nádoba, supravodivé magnety, vakuové čerpání, palivový cyklus, kryotechnika, jaderná bezpečnost, scénáře provozu, diagnostika plazmatu, harmonogram stavby a provozu. Vedle toho probereme formy mezinárodní spolupráce, projekty IFMIF a DEMO a hlavní centra fúzního výzkumu ve světě.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

.

Osnova přednášek:

1) Historie projektu ITER, jeho základní parametry, účel projektu, organizační zajištění.

2) Nosná konstrukce. Supravodivé magnety. Zásady QA (zajištění kvality).

3) Vakuová nádoba, blanket, divertor a první stěna. Systém dálkově řízené údržby.

4) Vakuové čerpání, napouštění paliva, palivový cyklus tritia.

5) Kryotechnika. Chlazení vodou. Zásobování energií. Rozmístění podpůrných systémů.

6) Systémy ohřevu: NBI, ICRH, ECRH.

7) Diagnostika plazmatu v ITER.

8) Očekávané chování plazmatu v ITER, scénáře provozu. Systém řízení.

9) Vyhodnocení projektu z hlediska jaderné bezpečnosti. Přehled hlavních budov v areálu ITER.

10) Harmonogram stavby, zprovoznění, provozu a odstavení ITERu. Hlavní milníky provozu z hlediska vědy a

výzkumu.

11) Výzkum a vývoj pro ITER. Způsob financování a rozdělení zakázek pro ITER. „Širší přístup“ EU a Japonska.

12) Projekt mezinárodního zařízení k ozařování fúzních materiálů IFMIF, projekt demonstrační elektrárny DEMO.

13) Centra fúzního výzkumu ve světě, jejich role z hlediska ITER.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí se základními parametry tokamaku ITER, supravodivé magnety, vakuové čerpání, palivový cyklus, kryotechnika, jaderná bezpečnost, scénáře provozu, diagnostika plazmatu, harmonogram stavby a provozu, formy mezinárodní spolupráce, projekty IFMIF a DEMO, centra fúzního výzkumu ve světě

Schopnosti:

Použít znalosti o tokamaku ITER při práci na fúzním aparátu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ITER Organization: ITER Research Plan within the Staged Approach, ITR-18-003, 2018,

https://www.iter.org/technical-reports cited 15 Apr. 2019

[2] ITER Organization: Summary of the ITER Final Design Report, IAEA 2001,

https://www.iaea.org/publications/6442/summary-of-the-iter-final-design-report cited 15 Apr. 2019

Doporučená literatura:

[3] C M Braams, P E Stott: Nuclear Fusion, Half a Century of Magnetic Confinement Fusion Research, IoP 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6951906.html