Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jazyková podpora bakalářské práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABJP Z 5 0+1 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04ABJP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 04ABOK
Podmínkou zápisu na předmět 04ABJP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 04ABAK
Garant předmětu:
Přednášející:
Eliška Rafajová
Cvičící:
Eliška Rafajová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Předmět lze zapsat až po splnění všech zápočtů a zkoušek pěti semestrů 1. až 3. ročníku studia angličtiny. Studenti jsou instruováni, jak psát a obhájit bakalářskou práci v cizím jazyce a jak ji formálně a jazykově vybavit. Jejich práce je průběžně kontrolována a prověřována. Na závěr kurzu studenti přednesou cvičnou prezentaci své bakalářské práce.

Požadavky:

Splnění všech zápočtů a zkoušek pěti semestrů 1.-3. ročníku studia angličtiny.

Osnova přednášek:

Pravidelné semináře a vedení práce - konzultování jazykových problémů bakalářské práce po celý semestr.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární a konzultační povahu a sleduje postup studentovy práce.

Cíle studia:

Znalosti:

Shrnutí všech znalostí a schopností z celé jazykové části kurzu APIN pro napsání bakalářské práce v jazyce anglickém s možností konzultovat případné stylistické a jazykové problémy a dle požadavků práci i formálně vybavit a cvičně prezentovat.

Schopnosti:

Napsat bakalářskou práci na požadované odborné i jazykové úrovni se předpokladem úspěšné prezentace a obhajoby.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

překladové, výkladové a elektronické slovníky dle volby a potřeb studenta

Doporučená literatura:

dle individuálních potřeb studenta

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23955405.html