Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy první pomoci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZPP Z 2 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cvičení z první pomoci jsou koncipovány tak, aby obsáhly většinu spektra naléhavých situací, které mohou nastat při vykonávání povolání i v běžných situacích a umožnily posluchači po jejich absolvování tyto samostatně řešit.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Organizace první pomoci, základní životní funkce, základní a rozšířená K-P resuscitace 1/2.

2. Poruchy dýchání, poruchy krevního oběhu, základní a rozšířená K-P resuscitace 2/2.

3. Nauka o ranách, krvácení z ran, ranné infekce, vzteklina, tetanus, obvazy.

4. Krvácení zevní a vnitřní, šok, stavění krvácení, náhradní roztoky, převod krve.

5. Zlomeniny dlouhých kostí, otevřené zlomeniny, poranění hrudníku, poranění pánve, imobilizace, dlahy, transport.

6. Intoxikace, psychotropní látky, abusus alkoholu a drog.

7. Polytraumata, poranění páteře, úrazy hlavy.

8. Radiační traumata, poleptání, chemické trauma (kyseliny, zásady), inhalace kouře.

9. Poranění břicha pronikající a tupé, náhlé příhody břišní, náhlé příhody v gynekologii porodnictví a, překotný porod, cizí tělesa.

10. Podchlazení a přehřátí, popáleniny, opařeniny, omrzliny, úraz elektrickým proudem, tonutí.

11. Dopravní úrazy, „blast“ a „crush“ syndrom, střelná poranění, válečná chirurgie.

12. První pomoc u psychických poruch, pacient ohrožující sebe či druhé, bezvědomí, křeče.

13. Činnost zdravotníka na hromadných akcích, organizace a možnosti přednemocniční péče, hromadné neštěstí, zápočet.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o základních situacích první pomoci a jejich řešení.

Schopnosti:

Uplatnění postupů a metodik první pomoci při řešení situací, které mohou nastat při vykonu povolání.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Miroslav Zeman, Základy první pomoci, Karolinum 1992.

Doporučená literatura:

[2] Ivan Dvořáček, Jaromír Hrabovský, První pomoc, Avicenum 1986.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24190305.html