Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Difrakční analýza mechanických napětí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11DAN ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Nikolaj Ganev, Ivo Kraus
Přednášející:
Nikolaj Ganev, Ivo Kraus
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmět obsahuje soubor základních poznatků difrakční analýzy mechanických napětí. Značná pozornost je věnována ilustrací možností, které rentgenová tenzometrie má při řešení technických problémů.

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu struktura pevných látek 1, 2 (11SPL1, 11SPL2).

Osnova přednášek:

1. Princip difrakčních metod

2. Pojem napětí, tenzor napětí a deformace

3. Klasifikace napětí

4. Deformace mřížky, rtg. elastické konstanty

5. Metodika rtg. tenzometrie

6. Homogenní stav napjatosti, nehomogenní pole napětí

7. Aplikace rentgenové tenzometrie

8. Tepelná napětí, deformační napětí, transformační napětí

9. Nehomogenity napětí v rovině povrchu

10. Gradient napětí kolmo k povrchu

11. Keramika kompaktní, keramické vrstvy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Princip určení mechanických napětí difrakčními metodami.

Schopnosti:

Orientovat se v problematice nedestruktivní analýzy napětí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kraus I., Ganev N.: Difrakční analýza mechanických napětí, skripta ČVUT, Praha 1995.

Doporučená literatura:

[2] Noyan I.C., Cohen J.B.: Residual Stress Measurements by Diffraction and Interpretation, Springer-Verlag, NY 1987.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11291605.html