Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní měřicí metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MMM Z 4 4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

V přednášce se studenti seznamují se současnými novými a moderními metodami ve fyzice pevné fáze a v materiálovém výzkumu.

Požadavky:

Znalosti struktury pevných látek a teorie pevných látek (SPL1, SPL2, TPL1, TPL2 na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Úvod do nových měřících metod ve fyzice pevné fáze.

2. Přístrojová technika, principy, typy přístrojů.

3. Principy měřících metod, přesnost, algoritmy zpracování naměřených dat.

4. Polovodiče, měření jejich vlastností a oblasti využití.

5. Metody výzkumu vlastností kovových materiálů.

6. Keramiky a komposity - charakteristika vlastností.

7. Metody studia vlastností polymerů.

8. Výzkum dielektrických vlastností.

9. Určování parametrů struktury technicjky významných látek.

10. Výzkum elektrických a magnetických vlastností látek.

11. Výzkum optických vlastností technických materiálů.

12. Maloúhlový rozptyl neutronů ve fyzice pevných látek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Experimentální metody ve fyzice pevných látek.

Schopnosti:

Základní přehled o metodách studia pevných látek a v materiálovém výzkumu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. G.Schatz, A. Weidinger: Nuclear Condensed Matter Physics, J. Wiley, 1996.

Doporučená literatura:

[2]. Aaron. D. Krawitz: Diffraction in Materials Sciences and Engineering, John Wiley and sons, Inc. New York, 2001.,

Studijní pomůcky:

Specializované laboratoře.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11292505.html