Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktika fyziky plazmatu 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PRPL1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Vojtěch Svoboda
Přednášející:
Cvičící:
Jana Brotánková, Vojtěch Svoboda
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem předmětu je experimentální práce na pokročilých plazmatických laboratorních experimentech: buď na fúzním zařízení tokamak GOLEM, anebo v laboratoři PlasmaLab@CTU. Zároveň získání zkušeností se základy vědecké práce.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

12ZFP, Základy fyziky plazmatu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Úvod je věnován seznámení s danou laboratoří, podrobněji jsou probrány obecné principy vzdáleného přístupu k moderním experimentům.

Na tokamaku GOLEM si studenti zvolí samostatné a pokud možno původní téma badatelské práce, seznámí s ním ostatní jakožto vědeckým záměrem a v několika hodinách je samostatně na daném experimentu naměří a zpracují. Následně zpracované téma prezentují na malém studentském workshopu a pak své výsledky podrobí vzájemnému oponentskému řízení. Autoři nejlepších výsledků budou následně vedeni k jejich prezentaci na řádné konferenci.

V laboratoři PlasmaLab se studenti vystřídají na několika experimentech zaměřených na práci s dignostikami fúzních zařízení. Svá měření zpracují a prezentují v reportech.

Cíle studia:

Cílem předmětu je experimentální práce na pokročilých plazmatických laboratorních experimentech: buď na fúzním zařízení tokamak GOLEM, anebo v laboratoři PlasmaLab@CTU. Zároveň získání zkušeností se základy vědecké práce.

Schopnosti:

Na několika zvolených experimentálních úlohách si studenti procvičí základní dovednosti nutné pro práci experimentátora, a sice: příprava na měření, provedení experimentu, analýza a interpretace dat, prezentace výsledků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I.H. Hutchinson. Principles of Plasma Diagnostics. Cambridge University Press, 2005. ISBN 9780521675741.

[2] F.F. Chen. Introduction to Plasma Physics. Springer US, 2012. ISBN 9781475704594.

[3] J. Wesson and D.J. Campbell. Tokamaks. International Series of Monographs on Physics. OUP Oxford, 2011. ISBN 9780199592234.

Doporučená literatura:

[4] Grover O. et al.: Remote operation of the GOLEM tokamak for Fusion Education, http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Presentations/FUSENGDES/16/1-s2.0-S0920379616303441-main.pdf, 2016

Webové stránky pracovišť:

https://golem.fjfi.cvut.cz/

https://www.plasmalab.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25045105.html