Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina - státní zkouška

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABZK ZK 5 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Student má možnost přihlásit se ke Státní všeobecné jazykové zkoušce (úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce SERR) nebo Státní základní jazykové zkoušce (úroveň B2), ke které je systematicky připravován od prvého semestru studia angličtiny v programu Aplikovaná informatika. Zkouška je určena pouze pro ty studenty programu APIN, kteří úspěšně zvládli předměty, které jsou obsahem zkoušky (04AP3KK, 04APAK, 04API a 04APRK). Zkoušku je možné absolvovat zpravidla během šestého semestru studia. Řídí se pravidly a směrnicemi pro státní jazykové zkoušky.

Požadavky:

Úspěšné ukončení všech předmětů, které tvoří součást zkoušky (viz Anotace výše).

Osnova přednášek:

Zkouška vychází z požadavků pro Státní jazykovou zkoušku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Celkové a závěrečné ověření jazykových kompetencí, znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] všechny učebnice a materiály předmětů, které jsou součástí zkoušky

[2] slovníky (pro specifikované části zkoušky), nikoli však elektronické

Doporučená literatura:

beletrie anglicky píšících autorů

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23955305.html