Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Termika a molekulová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
802TER Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Petr Jizba
Přednášející:
Filip Petrásek
Cvičící:
Filip Petrásek
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

1. teplotní roztažnost a rozpínavost látek, přenos tepla

2. stacionární a nestacionární vedení tepla, přestup a prostup tepla,

3. 1. a 2. princip termodynamický, ideální i reálný plyn, entropie.

4. nechemické systémy: dielektrikum a magnetikum

5. Maxwellovy vztahy a termodynamické potenciály

6. kinetická teorie látek: Maxwellovo rozdělení rychlostí, ekvipartiční teorém

Požadavky:

znalost diferenciálního a integrálního počtu na úrovni úvodních kurzů

Osnova přednášek:

1. Teplotní roztažnost látek: délková,plošná a objemová, rozpínavost plynů

2. Šíření tepla vedením, prouděním a zářením, stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací

3. Nestacionární vedení tepla, obecná rovnice vedení tepla

4. Přestup a prostup tepla

5. Nultý a první princip termodynamiky, děje v ideálním plynu, druhý princip termodynamiky, Carnotův cyklus, obecný kruhový děj, Clausiova nerovnost

6. Entropie homogenního chemického systému, Gibbsův paradox

7. Obecná teplota, absolutní termodynamická teplota

8. Termodynamické proměnné nechemických systémů

9. Tepelná kapacita KV a KP

10. Třetí princip termodynamiky.

11. Ekvipartiční teorém a jeho důsledky.

12. Maxwellova rovnovážná rozdělovací funkce rychlostí

13. Van der Waalsova stavová rovnice, Jouleův a Thomsonův pokus, zkapalňování plynů

Osnova cvičení:

1. Teplotní roztažnost látek

2. Šíření tepla vedením. Stacionární a nestacionární vedení tepla

3. Přestup a prostup tepla

4. Nultý a první princip termodynamiky, děje v ideálním plynu

5. Druhý princip termodynamiky, Carnotův cyklus, obecný kruhový děj

5. Entropie homogenního chemického systmu, směšovací entropie

6. Tepelná kapacita KV a KP

7. Třetí princip termodynamiky

8. Reálný plyn, Van der Waalsova stavová rovnice

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti základních jevů a procesů které probíhají v chemických (a některých nechemických) termodynamických systémech.

Schopnosti:

Aplikace matematického a koncepčního aparátu termodynamiky na konkrétní příklady z fyzikální a inženýrské praxe

Studijní materiály:

Povinná literatura :

[1] Z. Maršák:Termodynamika a statistická fyzika,ČVUT, Praha, 2000.

[2] Z. Maršák, E. Havránková: Sbírka řešených příkladů z fyziky(Termika a molekulová fyzika), ČVUT,Praha, 2004.

Doporučená literatura:

[3] J.Kvasnica, Termodynamika, (SNTL,1965)

[4] K.Huang, Statistical Physics, (Wiley 1987, 2002)

[5] F.Reif, Fundamentals of statistical and thermal physics, (McGraw-Hill, 1965)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6924406.html