Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metodika dolování dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D18MDD ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jaromír Kukal
Cvičící:
Jaromír Kukal
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit s moderními metodami dolování dat. Přitom se nabízí celá řada nástrojů matematické logiky, matematické statistiky a teorie informace, které ve spojení s efektivními programovacími technikami umožňují dolování dat v náročných aplikacích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Cíle dolování dat a jak je naplnit.

2.Zdroj dat a jeho konverze do standardní formy.

3.Extrakce pravidel: Hornova báze, booleova algebra, fuzzy logika.

4.Redukce dimenze: PCA, data whitening, Kernel PCA.

5.Shluková analýza: hierarchické metody, k-means, DBSCAN, OPTICS.

6.Aplikace entropie: Identifikační stromy, data wrapping.

7.Velké množství dat: subsampling, duální úloha.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6393606.html