Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistická fyzika a kinetická teorie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02SFKT Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Igor Jex
Cvičící:
Jaroslav Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Anotace:

Termodynamika kvazistatických procesů, základy statistické fyziky. Po zavedení termodynamických potenciálů, Jouleův a Thomsonův jev, podmínky termodynamické rovnováhy, Braunův-Le Chatelierův princip . Statistická fyzice a pojem statistické entropie. Statistického popisu mnohočásticových soustav, Fermiho plyn, krystaly (Debyeův model) a na záření absolutně černého tělesa.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1.Principy termodynamiky

2.Základní představy statistické fyziky -- Liouvilleúv teorém

3.Najpravděpodobnější rozdělení

4.Statistické soubory

5.Aplikace statistických souborů I -- ideální plyn

6.Aplikace statistických souborů II -- aplikace v biofyzice

7.Termodynamická rovnováha -- chemické reakce

8.Fázové přechody

9.Kvantové statistiky I

10.Kvantové statistiky II

11.Základy kinetické teorie

12.Boltzmannova transportní rovnice

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Kvasnica, Termodynamika, SNTL Praha, 1965

[2] J. Kvasnica, Statistická fyzika, Academia Praha, 2003

[3] K. S. Thorne and R. D. Blandford Modern Classical Physics : Optics, Fluids, Plasmas, Elasticity, Relativity, and Statistical Physics, New Jersey, Princeton University Press, 2017

Doporučená literatura:

[4] H. B. Callen, Thermodynamics and an introduction to thermostatics, Wiley, New York, 1985

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6235506.html