Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z jaderné chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15PJCH KZ 4 0+4
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 15PJCH je, že student úspěšně absolvoval 15JACH2 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 15JACH2. Předmět 15PJCH lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 15JACH2
Garant předmětu:
Kateřina Čubová
Přednášející:
Pavel Bartl, Kateřina Čubová, Miroslava Semelová
Cvičící:
Pavel Bartl, Kateřina Čubová, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Posluchači se prakticky seznámí se základními principy jaderných procesů jako je rozpad radionuklidu, příprava radionuklidů aktivací tepelnými neutrony a využití radioaktivní rovnováhy například v radionuklidových generátorech. Jsou probrány i jaderně chemické procesy jako Szilard-Chalmersův efekt a dále principy spolusrážení.

Požadavky:

1. Bakalář jaderné chemie

2. Vstupní test

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Analýza složené rozpadové křivky.

2. Růst aktivity india v závislosti na době ozařování neutrony, stanovení poločasu In.

3. 234Th-234mPa generátor.

5. Stanovení absolutního množství zářiče z aktivity beta.

6. Stanovení poločasu 40K a 238U.

7. Dělení jaderných izomerů bromu 80mBr a 80Br.

Cíle studia:

Znalosti:

Student získá znalosti a návyky nezbytné pro práci s otevřenými zářiči v radiochemické laboratoři. Na praktických úlohách se seznámí se zákonitostmi kinetiky radioaktivních přeměn a základními separačními operacemi.

Schopnosti:

Student bude schopen na základě měření aktivity samostatně určovat poločas přeměny radionuklidu, jeho množství a jeho rozdělení mezi fáze soustavy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. M. Němec a kol. Praktikum z jaderné chemie a radiochemie I. ČVUT v Praze. 2020 ISBN 978-80-01-06688-1

2. Návody k Praktikum z jaderné chemie, soubor materiálů vyučujících, 2017

3. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (422/2016 Sb.) v platném znění

4. V. Majer: Základy jaderné chemie (2. vydání), SNTL Praha, 1985

Doporučená literatura:

1. Atomový zákon 263/2016 Sb. v platném znění

2. W. D. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg: Modern nuclear chemistry, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006

3. G. R. Choppin et al.: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Fourth Edition, Academic Press, 2013

4. J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987

Studijní pomůcky:

1. Radiochemická laboratoř

Poznámka:

Praktikum z jaderné chemie

Další informace:
https://jaderna-chemie.cz/vyuka/predmety/praktikum-z-jaderne-chemie/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757606.html