Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie radioaktivních prvků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CHRP ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Jan John
Přednášející:
Jan John
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V přednášce jsou podrobně diskutovány chemické vlastnosti všech známých radioaktivních prvků, ze skupiny cis-uranových prvků, aktinoidů i transaktinoidů.

Požadavky:

Absolvování kompletního kurzu jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1. Definice, třídění. Technecium.

2. Promethium, astat, francium.

3. Polonium, radon.

4. Radium, aktinidová teorie.

5. Aktinium, thorium.

6. Protaktinium.

7. Uran.

8. Neptunium, plutonium, americium.

9. Curium, berkelium, kalifornium.

10. Příprava transuranových prvků, einsteinium, fermium.

11. Mendelevium, nobelium, lawrencium.

12. Umístění transaktinidových prvků v periodické soustavě. Rutherfordium, dubnium, seaborgium.

13. Bohrium, hassium, meitnerium, prvky se Z=110-118.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti zejména o jaderných vlastnostech a anorganické a analytické chemii všech radioaktivních prvků.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost orientovat se v problematice vlastností, chování a možností stanovení všech radioaktivních prvků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 3rd Edition, Butterworth - Heinemann, 2002, http://jol.liljenzin.se/BOOK.HTM

[2] V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1981

Doporučená literatura:

[1] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1

[2] M. Schädel: The Chemistry of Superheavy Elements, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1250-0

[3] I. Zvára: The Inorganic Radiochemistry of Heavy Elements, Springer Science 2008, ISBN: 978-1-4020-6601-6

Poznámka:

Chemie radioaktivních prvků

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11304205.html