Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ruština Z3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XRZ3 Z 2 0+4 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XRZ3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XRZ2
Zápočet z předmětu 04XRZ3 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XRZ4
Garant předmětu:
Zhanna Isaeva
Přednášející:
Cvičící:
Zhanna Isaeva
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na RZ2. Rozšiřuje okruh každodenních témat, porozumění krátkým souvislým textům s novou i subtechnickou tématikou (formou hlasitého i tichého čtení, náslechem) a seznamuje s dalšími gramatickými strukturami. Student rozliší receptivně intonační vzorce ústního projevu, sám bude reagovat gramaticky správně, naučí se vyjadřovat i vlastní stanoviska a názory. Písemný výcvik předpokládá řízené souvislé vyjadřování bez závažnějších chyb a zápis krátkého slyšeného textu.

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu RZ2

Osnova přednášek:

učebnice: Raduga po-novomu 2

Lekce 5 - 6

učebnice: Raduga po-novomu 3

Lekce 1 - 4

text o FJFI

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, fonetické,syntaktické a lexikální: singulár i plurál substantiv všech rodů, nesklonná substantiva, deklinace adjektiv a řadových číslovek,datum, další slovesa, některé spojky, modalita, slovní zásoba z oblasti nakupování, turistiky, seznamování, vzhledu, oblékání a povahových vlastností

Schopnosti:

rozlišit receptivně intonační vzorce ústního projevu, reagovat gramaticky správně, vyjadřovat i vlastní stanoviska a názory, informovat o Praze, Moskvě, Petrohradě, o fakultě a svém studiu, popsat vzhled i charakter člověka

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RZ4

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (pracovní sešit)

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Doporučená literatura:

[5] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (metodická příručka)

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7246606.html