Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Digitální zpracování obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DIGIZ Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Úvodní přednáška z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání, Wienerův filtr, slepé dekonvoluce), detekci hran, morfologii a geometrickým transformacím. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Digitalizace obrazu, vzorkování a kvantování spojitých funkcí, Shannonův teorém, aliasing

2. Základní operace s obrazy, histogram, změny kontrastu, odstranění šumu, zaostření obrazu

3. Lineární filtrace v prostorové a frekvenční oblasti, konvoluce, Fourierova transformace

4. Detekce hran a významných struktur

5. Degradace obrazu a její modelování, inverzní a Wienerův filtr, odstranění základních typů degradací (rozmazání pohybem a defokusací)

6. Segmentace obrazu

7. Matematická morfologie

8. Registrace (matching) obrazů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gonzales R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (4th ed.), Pearson, 2018

[2] Pratt W. K.: Introduction to Digital Image Processing, CRC Press, 2013

Doporučená literatura:

[3] J. Flusser, T. Suk, B. Zitova: 2D and 3D Image Analysis by Moments 1st Edition, Wiley & Sons Ltd., (2016)

[4] J. Flusser, T. Suk, B. Zitová: Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley & Sons Ltd., (2009)

Studijní pomůcky:

Přednášející poskytuje kompletní materiály k přednáškám i cvičením na svých webových stránkách http://zoi.utia.cas.cz/ROZ1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6525806.html