Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktické aspekty bodových defektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11PASD ZK
Garant předmětu:
Maksym Buryi
Přednášející:
Maksym Buryi
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Kurz poskytuje přehled bodových defektů a jejich vlastností v pevných látkách včetně krystalů a skel (taky mikro- a nanorozměrných materiálů), a seznamuje se základními principy inženýrství bodových defektů pro zlepšení fyzikálních vlastností materiálů. Podrobně jsou vysvětleny vlastnosti barevných center a zvláštnosti jejich vzniku, včetně aktivační energie pro posouzení jejich lokalizace v 3D, 2D, 1D a 0D materiálech. Jedná se např. o záchytná centra, jako jsou mělké a hluboké děrové pasti typu O-, Vk centra, O2-, F a F+ centra atd. Diskutuje se lokální struktura a vliv dalších defektů, a to jak vnitřních, tak vnějších, a také umístění v krystalové mřížce nebo polohy ve sklech na tepelnou stabilitu zmíněných záchytných center. Dále předmět zahrnuje seznámení se základními principy efektivních technik vhodných pro studium fyzikálních procesů spojených se vznikem různých typů defektů. Patří k nim především elektronová paramagnetická rezonance (EPR), nukleární magnetická rezonance (NMR) a tepelně stimulovaná luminiscence (TSL). Predmět taky podavá přehled dalsích technik založených na použiti X-ray a elektronového svazku.

Požadavky:

Základní znalosti z teorie grup, fyziky pevných látek a kvantové mechaniky

Osnova přednášek:

Požití metodik elektronové paramagnetické rezonance (EPR), nukleární magnetické rezonance (NMR) a tepelně stimulovaná luminiscence (TSL). Kromě toho jsou diskutováné dalsí techniky založené na použiti X-ray a elektronového svazku. Podrobně jsou vysvětleny vlastnosti barevných center a zvláštnosti jejich vzniku, včetně aktivační energie pro posouzení zvlaštnosti jejich lokalizace v 3D, 2D, 1D a 0D materiálech.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná: A. Stokłosa,S. S. Kurek, Structure and Concentration of Point Defects in Selected Spinels and Simple Oxides, 2023, CRC Press (Boca Raton, USA). ISBN: 9780367617158 Z. Barandiarán, J. Joos, L. Seijo, Luminescent Materials, 2022, Springer Nature Switzerland AG

(Basel, Switzerland). EAN: 9783030949839

Doplňující: J. E. Wertz, J. R. Bolton, Electron spin resonance elementary theory and practical applications, Chapman and Hall, 1986 (London, United Kingdom). A. Abragam, The principles of nuclear magnetism, Oxford at the Clarendon press, 1986 (Oxford, UK). S.W.S. Mc Keever, Thermoluminescence of solids, Cambridge University Press, 1985 (Cambridge, UK).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7752706.html