Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář teorie pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11STPL KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Petr Sedlák, Hanuš Seiner
Přednášející:
Dalibor Repček, Petr Sedlák, Hanuš Seiner
Cvičící:
Dalibor Repček, Petr Sedlák, Hanuš Seiner
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Náplní přednášky je řešení početních úloh z oblasti teorie pevných látek a fyziky kondenzovaného stavu.

Požadavky:

Znalost základů kvantové mechaniky a statistické fyziky.

Osnova přednášek:

Řešení vybraných typových úloh z oblasti teorie pevných látek a fyziky kondenzovaného stavu:

1. Kmity atomů v krystalických mřížkách a jejich tepelné vlastnosti,

2. Schrödingerova rovnice pro pevné látky,

3. fonony,

4. pohyb elektronů v periodickém potenciálu,

5. odezva pevných látek na vnější elektromagnetickou vlnu,

6. vybrané vlastnosti pevných látek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získat přehled o základních přístupech v oblasti teorie pevných látek.

Schopnosti:

Porozumět podstatě vybraných teoretických modelů a přístupů v oblasti teorie pevných látek a fyziky kondenzovaného stavu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. A.I. Anselm : Úvod do teorie polovodičů, Academia Praha 1967, Nauka Moskva 1978.

Doporučená literatura:

[2]. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, John Wiley&Sons, New York, 1996.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1695106.html