Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Organická chemie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15OCH2 Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Úvod do hlavních skupin organických sloučenin, a důležitých chemických produktů a přírodních látek.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia. Absolvování předmětu Organická chemie 1.

Osnova přednášek:

1.Přírodní zdroje organické chemie - uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo, rostliny, biotechnologie. Složky ropy a dehtu a jejich izolace.

2.Průmyslová výroba paliv z ropy a uhlí. Výroba methanolu, ethanolu, formaldehydu, kyseliny octové, kyseliny benzoové, kyseliny šťavelové, anhydridu kyseliny ftalové, fenolu, ethenu, propenu, butadienu, anilinu.

3.Základní laboratorní přípravy - rozdíly proti průmyslovému měřítku. Oxidace, redukce, nukleofilní a elektrofilní substituce, adice, fotochemie. Principy základních laboratorních technik: krystalizace, rektifikace, chromatografie.

4.Strukturní analýza organických sloučenin. Historie, degradace na sloučeniny o známé struktuře. Některé specifické reakce. Spektrální analýza - hmotnostní spektra, NMR spektra, IR spektra, UV spektra, rentgenostrukturální analýza.

5.Terpenoidy: mono-, až poly-. Biosyntéza, typické přírodní steroidy, biologická aktivita, hormony.

6.Sacharidy: mono- až poly-. Názvosloví, přírodní výskyt, stereochemie, Fischerovy a Haworthovy vzorce, anomery. Vlastnosti polysacharidů.

7.Glykosidy, saponiny, přírodní fenolické sloučeniny. Lignin.

8.Aminokyseliny, peptidy, alkaloidy. Proteiny, sekvence a prostorová struktura. Biologický význam, enzymy. Nukleové kyseliny.

9.Vosky, lipidy, přírodní vonné oleje, fosfolipidy, biologické membrány.

10.Heterocykly, vlastnosti, reaktivita, dehet a jeho složky.

11.Přírodní barviva a přírodní polymery. Syntetické polymery - příprava, hlavní typy, reakce, vlastnosti. Polyetylén, polyamidy, polykondenzáty, vulkanizace.

12.Léky, drogy, jedovaté sloučeniny. Historie, hlavní typy, příprava, vlastnosti, biomimetika. Biologická aktivita.

13.Detergenty, pesticidy, barviva, barvy, trhaviny.

14.Paliva, raketová paliva, oleje a mazadla, parfumerie. Lepidla (silikony, epoxidy, kyanoakryláty) a další organické sloučeniny praktického významu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu organické chemie 2 získají posluchači znalosti o hlavních skupinách organických sloučenin a důležitých chemických produktů a přírodních látek.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Trnka T., Klinotová E., Kotora M., Sejbal J. Organická chemie pro posluchače nechemických oborů, PřF UK Praha 2002

[2] Pacák J. Stručné základy organické chemie

Doporučená literatura:

[1] Červinka a kol. Organická chemie

[2] McMurry Organic chemistry

[3] Lewis D. E. Organic chemistry, A modern perspective, WCB Publishers 1996

Poznámka:

Organická chemie 2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24701605.html