Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02RQGP2 Z 1 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem semináře je aktivní formou prodiskutovat a pochopit význam přelomových článků ve fyzice těžkých iontů..

Požadavky:

Základní znalosti jaderné fyziky.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Článek od S. Gavin a R. Vogt I

3. Článek od S. Gavin a R. Vogt II

4. Článek od P. Danielewicz a G. Odyniec I

5. Článek od P. Danielewicz a G. Odyniec II

6. Článek od S. Voloshin a Y. Zhang I

7. Článek od S. Voloshin a Y. Zhang II

8. Článek od X.-N. Wang a M Gyulassy I

9. Článek od X.-N. Wang a M Gyulassy II

10. Článek od J.P. Blaizot a L.D. McLerran

11. Článek od R. Baier, D. Schiff, B.G. Zakharov

12. Diskuze a shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají teoretický přehled v oblasti kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:

Orientace v teoriích v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:

[2] Johann Rafelski : Hadrons and quark-gluon plasma,Cambridge Monographs 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2832906.html