Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdroje ozáření a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZOZ KZ 4 2P+2C
Garant předmětu:
Václav Štěpán
Přednášející:
Tomáš Čechák, Ondřej Kořistka, Ladislav Musílek, Václav Štěpán, Lenka Thinová, Tomáš Urban
Cvičící:
Ondřej Kořistka, Václav Štěpán, Lenka Thinová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět prezentuje přehled využití ionizujícího záření od jeho objevu a prvních aplikací až po moderní metody. Umožňuje získat základní orientaci v problematice využití IZ a odpovědět na základní otázky týkající se ozáření a bezpečnosti při nakládání se zdroji. Součástí předmětu jsou praktická cvičení a zpracování a následná prezentace jejich výsledků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvodní hodina. Základní pojmy z oblasti dozimetrie a fyziky IZ.

2.W. Röntgen, H. Becquerel, M. Curie - jak to všechno začalo. Objevy a první výzkum v oblasti IZ.

3.Objev a studium kosmického záření, balónové léty, vysokohorské observatoře.

4.Radon: černá nemoc, hornické epidemiologické studie, radon v budovách, radonový program ČR.

5.Uranový průmysl: první využití, vývoj těžby, zpracování a obohacování, výroba paliva.

6.Jaderné zbraně. Projekt Manhattan, svržení bomb, studená válka, testování – vzdušné i podzemní testy. CTBTO.

7.Jaderná energetika: první reaktory a následný vývoj, budoucí směry: malé reaktory, termojaderná fúze.

8.Havárie JZ: Černobyl a Fukušima.

9.Další havárie: Three Mile Island, Goyana a nerozvážné využívání zdrojů IZ a jejich dopady.

10.Vývoj využití IZ v medicíně I: radonová voda, radionuklidové ozařovače, rozvoj urychlovačů.

11.Vývoj využití IZ v medicíně II: Moderní metody používané v radioterapii a radiodiagnostice.

12.Vývoj průmyslových a dalších aplikaci IZ: (radium girls, ozařování potravin,...).

13.Závěrečná hodina - diskuze závěrečných otázek studentů.

Osnova cvičení:

1.Představení základních detekčních metod, základy bezpečnosti práce se zdroji IZ.

2.Detekce různých druhů IZ. Spektrometrické vs. nespektrometrické měření, základy dozimetrie.

3.Exkurze: Metody měření kosmického záření 1.

4.Exkurze: Metody měření kosmického záření 2.

5.Měření in situ: ukázka detekční techniky - terestrické záření, půdní radon 1.

6.Měření in situ: ukázka detekční techniky - terestrické záření, půdní radon 2.

7.Cvičení na FJFI: havarijní připravenost, vyhledání zdroje IZ.

8.Cvičení na FJFI: havarijní připravenost, vyhledání zdroje IZ.

9.Exkurze: Zdravotnické zařízení (oddělení radioterapie).

10.Exkurze: Zdravotnické zařízení (oddělení radiodiagnostiky).

11.Praktické cvičení: průmyslové aplikace.

12.Prezentace miniprojektů 1.

13.Prezentace miniprojektů 2.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.UNSCEAR 2017 REPORT Sources, Effects And Risks Of Ionizing Radiation, 2017

2.V. Klener: Principy a Praxe Radiační Ochrany, Praha, AZIN CZ, 2000

3.IAEA 2014 Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards

Doporučená literatura:

4.J. E. Turner: Atoms, Radiation and Radiation Protection, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co, KgaA, 2009

5.R. Cothern, J. Smith: Environmental Radon, 1987 ISBN 978-1-4899-0473-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5721006.html