Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Izotopové syntézy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ISY ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Martin Vlk
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V obecné části přednášky jsou studenti seznámeni s přípravou obohacených stabilních nuklidů a radionuklidů, názvoslovím značených sloučenin, základními požadavky na vybavení laboratoře, bezpečnost práce a specifika práce s izotopy.

Dále jsou probírány jednotlivé typy operací se značenými látkami v laboratoři, metody strukturních, izotopových a radiometrických analýz.

V soustavné části jsou probírány metody syntéz značených sloučenin s nejčastěji používanými izotopy prvků a jejich aplikace.

Požadavky:

Studenti vypracují seminární práci a prezentaci na zadané téma. Práce studentů je ověřena zkouškou.

Osnova přednášek:

1. Obecná část

- příprava obohacených stabilních nuklidů a radionuklidů.

- názvosloví značených sloučenin.

- vybavení laboratoře, bezpečnost práce

- reagenční aparatury, práce v mikro- a makro- měřítku

- metody strukturních, izotopových a radiometrických analýz

- specifika nosičových a beznosičových preparátů

- rychlé a online syntézy, automatizované syntézy, biosyntézy

2. Soustavná část

- Syntézy s izotopy vodíku

- Syntézy s izotopy uhlíku

- Syntézy s izotopy dusíku

- Syntézy s izotopy síry

- Syntézy s izotopy fosforu a kyslíku

- Syntézy s izotopy halogenidů

- Syntézy s izotopy ostatních nuklidů

3. Aplikace značených sloučenin

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Individuální práce studentů je založena především na prazentaci dílčích výsledků, práci s literaturou, a využití programů s ohledem na zadání bakalářské práce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Leštický L.: Metody přípravy izotopicky značených sloučenin. SPN Praha, 1978.

2.Lešetický L.: Některé aplikace značených sloučenin. Univerzita Karlova Praha, 1981.

3.Voges R., Heys J.R., Moenius T.: Preparation of compounds labeled with Tritium and Carbon-14. John Wiley & Sons, Ltd. 2009. ISBN: 978-0-470-51607-2.

Doporučená literatura:

1.Buncel E., Lee C.C. eds.: Isotopes in organic chemistry, Vol.1-3, Elsevier 1975.

2.Murray A. III., Williams D.L.: Organic syntheses with isotopes. Interscience publishers Inc. New York, 1958.

3.Herber R.H. ed.: Inorganic isotopic syntheses. W.A. Benjamin, Inc. New York, 1962.

4.Wolfe R.R., Chinkes, D.L.: Isotope tracers in metabolic research.2nd edition, John Wiley & Sons, Ltd. 2005. ISBN: 978-0-471-46209-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4997006.html