Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02VPSFA Z,ZK 7 4P+2C
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Igor Jex
Cvičící:
Jaroslav Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět navazuje na přednášku Termodynamika a statistická fyzika. Prohlubuje poznatky z některých důležitých partií statistické fyziky jako například pojem matice hustoty a práce s ní, vlastnosti neideálních plynů, mikroskopický popis fázových přechodů, základní vlastnosti degenerovaného Fermiho plynu.

Požadavky:

znalosti z teoretické fyziky, termodynamiky a statistické fyziky 02TER, 02TEF1, 02TEF2, 02TSFA

Osnova přednášek:

1. Základní poznatky fenomenologické termodynamiky

2. Základy statistické fyziky

3. Statistický operátor

4. Neideální plyny

5. Fermiho plyn

6. Fluktuace fyzikálních veličin

7. Mikroskopické modely a fázové přechody

8. Isingův model

9. Základy kinetické teorie

10. Transportní jevy

Osnova cvičení:

Procvičit řešení problémů na témata

1. Základní poznatky fenomenologické termodynamiky

2. Základy statistické fyziky

3. Statistický operátor

4. Neideální plyny I

5. Neideální plyny II

6. Fermiho plyn I

7. Fermiho plyn II

8. Fluktuace fyzikálních veličin

9. Mikroskopické modely a fázové přechody

10. Isingův model

11. Základy kinetické teorie

12. Transportní jevy

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. E. Reichl, A Modern Course in Statistical Physics, Wiley VCH, 2016

[2] R. Balian, From Microphysics to Macrophysics, Springer, New York, 1991

Doporučená literatura:

[3] J. Kvasnica, Termodynamika, SNTL Praha, 1965

[4] J. Kvasnica, Statistická fyzika, Academia Praha, 2003

[5] W. Thirring, Quantum Mathematical Physics: Atoms, Molecules and Large Systems, Springer Verlag 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12090805.html