Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Struktura a funkce biologických molekul

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11SFBMN Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Petr Kolenko
Přednášející:
Petr Kolenko, Tomáš Kovaľ
Cvičící:
Petr Kolenko, Tomáš Kovaľ
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Přednáškový cyklus je zaměřen na pokročilý popis vazeb, chemického složení, struktury a funkce biologických makromolekul včetně intra- a intermolekulárních interakcí a rozšiřuje znalosti získané v bakalářském kurzu 11SFBM. První část cyklu je věnována úvodu do struktur bílkovin a nukleových kyselin. Ve druhé části je detailně rozebírán vliv struktury na konkrétní typy makromolekul (enzymy, membránové bílkoviny, interakce nukleových kyselin s bílkovinami) a makromolekulárních komplexů. Náplní cvičení je samostatná analýza makromolekul a jejich komplexů pomocí nejnovějších vizualizačních programů (náplň cvičení v počítačové učebně).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7724706.html