Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých a nestandardních polí v moderní radioterapii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16PZJ ZK
Garant předmětu:
Josef Novotný
Přednášející:
Josef Novotný
Cvičící:
Josef Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle předmětu:

Podat přehled o ozařovací technice využívající malá a nestandardní pole. Charakterizovat úskalí a specifikovat problémy spojené s dozimetrií malých a nestandardních polí. Seznámit studenty s novým formalismem a vhodnými detektory.

Obsahové zaměření:

Student bude nejprve velmi stručně seznámen s přehledem moderní ozařovací techniky v současné radioterapii. Tyto ozařovací systémy budou zahrnovat lineární urychlovač s IMRT a CBCT, stereotaktickou radiochirurgii pomocí Leksellova gama nože, stereotaktický lineární urychlovač, systém CyberKnife, tomoterapie aj. Ke každému ozařovacímu systému budou diskutovány specifické požadavky na zajištění jakosti. Budou probírány jednotlivé testy a testovací pomůcky zahrnující speciální fantomy a detektory. Bude rovněž adresována problematika dosimetrie malých a nestandardních polí pro tyto ozařovací systémy.

Základní témata:

1)Přehled technologie využívající malá a nestandardní pole

2)Specifika zajištění jakosti pro tuto technologii

3)Přehled některých nejdůležitějších testů

4)Charakteristika a dozimetrická problematika malých a nestandardních polí

5)Nový formalismus pro dosimetrii malých a nestandardních polí

6)Detektory pro dosimetrii malých a nestandardních polí

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1)Přehled technologie využívající malá a nestandardní pole

2)Specifika zajištění jakosti pro tuto technologii

3)Přehled některých nejdůležitějších testů

4)Charakteristika a dozimetrická problematika malých a nestandardních polí

5)Nový formalismus pro dosimetrii malých a nestandardních polí

6)Detektory pro dosimetrii malých a nestandardních polí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

Podat přehled o ozařovací technice využívající malá a nestandardní pole. Charakterizovat úskalí a specifikovat problémy spojené s dozimetrií malých a nestandardních polí. Seznámit studenty s novým formalismem a vhodnými detektory.

Studijní materiály:

Základní:

1.L.S. Chin, W.F. Regine editors. Principles and Practice of Stereotactic Radiosurgery. Springer Science+Business Media, New York, 2008

2.J. Van Dyk editor The Modern Technology of Radiation Oncology. Medical Physics Publishing, Madison Wisconsin, 2005

3.Alfonso R, Andreo P, Capote R, et al. A new formalism for reference dosimetry of small and nonstandard fields. Med Phys 2008, 35(11):5179-86

Doporučená:

Aktuální odborné články související s problematikou

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4580106.html