Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ruština Z1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04RZ1 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je výchozím stupněm pětisemestrálního studia ruského jazyka, zaměřeného v závěru na odbornou ruštinu. Klade základ pro spolehlivé zvládnutí ruské abecedy (četbou i graficky) a základů mluvnice pro jednoduchou komunikaci, a to poslechem i vlastním mluveným projevem. Student bude umět komunikovat krátce v základních denních situacích. Zvládne čtení krátkého textu s označeným přízvukem, porozumí jeho celkovému obsahu a text shrne.

Požadavky:
Osnova přednášek:

učebnice: Raduga po-novomu 1

Lekce 1 - 7

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, fonetické, syntaktické a lexikální: přízvučné a nepřízvučné slabiky, tiskací i psací azbuka,intonace oznamovacích i tázacích vět, pohyblivý přízvuk, I. a II. časování základních sloves v přítomném čase,singulár podstatných jmen a zájmen, profese a národnosti

Schopnosti:

komunikovat krátce v základních denních situacích, zvládnout čtení krátkého textu s označeným přízvukem, porozumět jeho celkovému obsahu a text reprodukovat.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RZ2

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 1 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 1 Fraus, Plzeň 2011 (pracovní sešit)

Doporučená literatura:

[3] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková,H. Žofková, Raduga po-novomu 1 Fraus, Plzeň 2011 (metodická příručka)

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:

Začátečníci - kód 04RZ1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23073105.html