Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Instrumentace jaderných reaktorů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17IJR Z 3 3P česky
Garant předmětu:
Martin Kropík
Přednášející:
Martin Kropík
Cvičící:
Martin Kropík
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na instrumentaci jaderných reaktorů. Úvod je věnován požadavkům na bezpečný provoz jaderných elektráren a členění systémů jaderných elektráren z hlediska důležitosti pro jadernou bezpečnost dle IAEA, IEC a IEEE. Dále je pozornost zaměřena na senzory jaderné instrumentace – detektorům neutronů, jejich impulznímu, proudovému a Campbellovskému provozu, termočlánkům, termorezistorům, měřičům tlaku, měřičům průtoku. Další část je věnována incore a excore instrumentaci jaderných elektráren Dukovany a Temelín, vyhodnocování jejich stavů a určování výkonu. Poté jsou prezentovány bezpečnostní funkce jaderných elektráren, jejich aktivace a systémy, které

bezpečnostní akce vykonávají. Pozornost je věnována rovněž kvalifikaci systémů jaderných elektráren. Rovněž jsou prezentovány příklady instrumentace zahraničních jaderných elektráren. Závěr přednášek je věnován požadavkům na instrumentaci výzkumných jaderných zařízení. Podrobně budou popsány instrumentace školního jaderného reaktoru VR-1,

reaktoru LVR15, LR0, TRIGA Mark II a reaktoru SUR100.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Požadavky na bezpečný provoz jaderných elektráren, členění systémů jaderných elektráren z hlediska důležitosti pro

jadernou bezpečnost dle IAEA, IEC a IEEE.

2. Senzory jaderné instrumentace - detektory neutronů bórové, héliové, gadoliniové, štěpné, samonapájecí, jejich

impulzní, proudový a Campbellovský provoz, termočlánky, termorezistory, měřiče tlaku a měřiče průtoku.

3. Incore a excore instrumentace jaderné elektrárny Dukovany, vyhodnocování stavů a určování výkonu, bezpečnostní

systémy a bezpečnostní funkce, příčiny jejich aktivace.

4. Incore a excore instrumentace jaderné elektrárny Temelín, vyhodnocování stavů a určování výkonu, bezpečnostní

systém Eagle, bezpečnostní funkce jaderné elektrárny, příčiny jejich aktivace.

5. Příklad instrumentace zahraničních jaderných elektráren.

6. Kvalifikace bezpečnostních systémů jaderných elektráren

7. Požadavky na instrumentaci výzkumných a experimentálních jaderných reaktorů, instrumentace školního jaderného

reaktoru VR-1, dále reaktorů LVR15, LR0, TRIGA Mark II a SUR 100, demonstrace řídicích a bezpečnostních funkcí

školního reaktoru VR-1.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Knoll G. F.: Radiation Detection and Measurement. 4th ed., New York: Wiley & Sons Ltd, 2012, 860 s. ISBN 978-1-118-02691-5

[2] Kropík M.: Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, vysokoškolská skripta, vydavatelství ČVUT, 2016

Doporučená literatura:

[3] SÚJB: Požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výzkumná jaderná zařízení pro zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, Bezpečnostní návod, SÚJB, 2013

[4] IAEA Safety Standards Series: Safety of Nuclear Power Plants: Design, Requirements, No. NS-R-1, 2000

[5] IAEA Safety Standards: Instrumentation and Control Systems and Software Important to Safety for Research Reactors, Specific Safety Guide, No. SSG-37, 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6770206.html