Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Těžké havárie jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17HAV KZ 4 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17HAV je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17JABE
Garant předmětu:
Filip Fejt, Jan Frýbort
Přednášející:
Filip Fejt, Jan Frýbort, Sebastian Nývlt, Adolf Rýdl
Cvičící:
Filip Fejt, Jan Frýbort, Sebastian Nývlt
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí s obecnými principy pro zvládání těžkých havárií (TH) i specifickými požadavky, které jsou popsány v rámci návodů pro zvládání těžkých havárií a havarijních provozních předpisů vyžadovaných českou legislativou. Studenti prohloubí své znalosti o technickém vybavení a organizační struktuře elektrárny pro zvládání havárií. Ve zbývajících přednáškách bude pozornost věnována stručnému přehledu celé fenomenologie TH, včetně popisu chování štěpných produktů a zdrojového členu, a seznámení se s fyzikálními a chemickými základy vybraných procesů charakteristických pro TH. Stručně bude hovořeno o výpočetních kódech pro TH a o s jejich využití, opět s důrazem na pochopení základních fyzikálních principů, které se při modelování uplatňují. Vybrané procesy a jevy a jejich modelování budou demonstrovány u příkladů konkrétních havárií, typicky na lehkovodních reaktorech (TMI-2, Fukushima).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Těžké havárie a základní principy jejich zvládání

2.SAMG (Návod pro zvládání těžkých havárií), EOP (Havarijní provozní předpisy)

3.Technické vybavení elektrárny pro zvládání havárií

4.WENRA a referenční úrovně

5.Teoretický základ průběhu těžké havárie jaderného zařízení

6.Zdrojový člen

7.Výpočetní kódy a jejich využití

8.Popis konkrétních havárií

Osnova cvičení:

1.Výpočetní kódy a jejich využití

2.Výpočetní nástroj MELCOR

3.Grafické prostředí SNAP pro přípravu vstupních souborů

4.Modelování vybraných procesů

5.Vliv odchylek a nepřesností na výsledky analýz

6.Modely vybraných havárií

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Lamarsh J.R., Baratta A.J.: Introduction to Nuclear Engineering. Londýn: Pearson, 2017. ISBN 978-0134570051

[2]IAEA: Severe Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants, International Atomic Energy Agency, 2009, ISBN 978-92-0-112908-6

[3]IAEA: Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants, International Atomic Energy Agency, 2019, ISBN 978-92-0-108318-0

Doporučená literatura:

[4]LANL: A Review of Criticality Accidents. LA-13638, Los Alamos National Laboratory, USA, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6304706.html