Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Výzkumný úkol 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01VUAA2 KZ 8 0P+8C česky
Vztahy:
Předmět 01VUAA2 nelze zapsat s předmetem 01VUAA1 ve stejném semestru.
Podmínkou zápisu na předmět 01VUAA2 je, že student úspěšně absolvoval 01VUAA1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 01VUAA1. Předmět 01VUAA2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 01VUAA1
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 01VUAA2 je podmínkou zápisu na předmět 01DPAA1.
Garant předmětu:
Čestmír Burdík
Přednášející:
Čestmír Burdík
Cvičící:
Čestmír Burdík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Výzkumný úkol na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného ga-rantem oboru a vedoucím katedry. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osob-ních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma výzkumného úkolu a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Klasifikovaný zápočet je studentovi udělen, jestliže splní požadavky zadání práce a odevzdá řádně vypracovaný

výzkumný úkol dle formálních pravidel předepsaných katedrou a obhájí jej před komisí určenou garantujícím

pracovištěm.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Individuální - dle referencí ze zadání.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6537606.html