Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilá jaderná chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15PJCH ZK
Garant předmětu:
Jan John
Přednášející:
Václav Čuba, Jan John
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Definice a vývoj jaderné chemie a radiochemie, jaderná individua, jaderné reakce, přirozená a umělá radioaktivita. Kinetika jaderných reakcí, zákonitosti radioaktivních přeměn. Energetika jaderných reakcí, hmotnostní a energetická bilance jader. Výtěžky jaderných reakcí, účinný průřez, excitační funkce. Štěpné reakce. Chemie atomů vytvořených jadernou reakcí, Szilard Chalmersova reakce.

Požadavky:

Znalost všech chemických disciplin na úrovni magistra nebo inženýra chemie nebo chemické

technologie.

Osnova přednášek:

1) jaderná individua, vlastnosti, symbolika a stabilita atomových jader,

2) jaderné reakce, jejich třídění, popis a mechanismus,

3) přirozená a umělá radioaktivita, přeměnové řady,

4) aktivita a množství radionuklidů, kinetika jaderných reakcí,

5) energetika jaderných reakcí, jejich přehled a charakteristika,

6) výtěžky jaderných reakcí, účinný průřez, excitační funkce,

7) štěpné, fúzní a termonukleární reakce,

8) chemie nascentních atomů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předat studentům v plné šíři poznatky o vlastnostech hmoty a jevech chemické a fyzikálně chemické povahy, jejichž původcem je nebo na nichž se podílí jádro atomu a jeho přeměny. Absolvováním předmětu získají studenti schopnost rozvíjet získané znalosti a uplatnit jaderně chemické metody ve vlastní výzkumné práci.

Studijní materiály:

Základní:

1.G. Choppin, J.-O.Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 4th Edition, Butterworth - Heinemann, 2013

2.V. Majer et al.: Základy jaderné chemie, SNTL Praha, 1981.

3.J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001

Doporučená:

4.A.Vértes et al. (Eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer, Dordrecht 2003.

5.F. Rösch: Nuclear and Radiochemistry, Vol. 1, De Gruyter, 2014

6.O. Navrátil et al.: Nuclear Chemistry, Academia, Praha, 1992.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4582406.html