Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biomedicínské aplikace radiační chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15BARCH ZK 2P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška je zaměřena na nejdůležitější aplikace radiačně chemických metod v biomedicínské praxi. Jedná se o radiační hygienizaci a sterilizaci, včetně radiačního ošetření potravin. Značná pozornost je věnována využití ionizujícího i neionizujícího záření v lékařské diagnostice a radioterapii s využitím externích ozařovacích svazků. Součástí přednášky je rovněž popis a fungování zdrojů záření využívaných v biologických a lékařských aplikacích. V kurzu je důkladně popsána radiolýza biomolekul, principy radiobiologické odezvy živých organismů na ozáření a teorie cílů.

Požadavky:

Absolvování přednášky z radiační chemie.

Osnova přednášek:

1.Zdroje záření pro biologické a medicínské aplikace.

2.Radiolýza biomolekul.

3.Metody ozařování jednobuněčných a mnohobuněčných organismů.

4.Hygienizace, desinsekce a asanace v zemědělských a jiných provozech.

5.Způsoby praktického radiačního ošetření potravin.

6.Radiační sterilizace v medicínské praxi.

7.Radiační aplikace v lékařské diagnostice.

8.Radioterapeutické metody v praxi.

9.Radiobiologická odezva organismu na ozáření.

10.Teorie cílů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.Múčka V.: Aplikace radiačních metod, 2. vydání, 2003, Vydavatelství ČVUT, Praha.

2.Farhatazis, M.A.J. Rodgers (Eds): Radiation Chemistry. Principles and Applications. 1987, VCH Publishers, Inc. New York.

Doporučená literatura

3.Lopez P.O. et al., Tools for risk assessment in radiation therapy, Annals of the ICRP, vol. 41, 3-4: pp. 197-207, 2012.

4.Scharf V. H.: Biomedical Particle Accelerators, AIP Press, New York, 1994.

5.Von Sonntag C., 1987. The Chemical Bases of Radiation Biology, Taylor and Francis Ltd (Inc.), London, 515 p.

6.Woods R. J., Pikaev A. K.: Applied Radiation Chemistry: Radiation Processing, 1994, John Wiley and Sons, Inc., New York

7.Wishart J.F., Rao B.S.M. (ed): Recent trends in Radiation Chemistry, 2010, World Scientific Publishing, London.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7604706.html