Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderná forensní analýza

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15JFA ZK 2P
Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Mojmír Němec, Martin Vlk
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět sumarizuje a definuje původ, zaměření a oblasti zájmu forensních věd s cílem seznámit posluchače nejen s metodikami a filozofií forensních postupů, ale cílí také na jejich použití v oblastech analýzy a sledování jaderných materiálů a materiálů dvojího užití. Záměrem přednášky je podat posluchačům ucelený pohled na forensní vědy a současně ukázat provázanost materiálů celého jaderně-palivového cyklu v kontextu národního a mezinárodního legislativního rámce s možnostmi analýzy a sledování jednotlivých materiálových položek. Posluchač tak bude seznámen jak s původem a použitím sledovaných materiálů, tak s možnostmi a ochranou proti jejich zneužití.

Požadavky:

Znalost jaderné chemie na úrovni Mgr. nebo Ing. jaderné chemie

Osnova přednášek:

1.Historie a původ forensních věd. Přehled oblastí zájmu forenzního výzkumu.

2.Ohledání místa činu. Latentní stopy. Stopové důkazy.

3.Biologické důkazy. Forensní analýzy DNA. Pašování omamných a psychotropních látek. Forensní toxikologie.

4.Zbraně a značky. Dokumentace. Vyšetřování požárů, výbuchů a analýza výbušnin.

5.Od forenzních věd k jaderné forenzní analýze. Jaderně forenzní vědy, přehled oblastí zájmu jaderného forenzního výzkumu.

6.Jaderný palivový cyklus. Naleziště a těžba uranu. Výroba paliva. Jaderné štěpení. Jaderné materiály a jaderné zbraně. Radioaktivní odpady.

7.Materiály dvojího užití. Databáze sledovaných látek a směsí.

8.Národní a mezinárodní legislativní rámec související s jadernou problematikou, IAEA, EURATOM.

9.Jaderně forensní metody. Problematika zajištění a interpretace důkazů, související národní a mezinárodní legislativní rámec.

10.Jaderné a další zbraně hromadného ničení, bojové chemické látky. Špinavé bomby.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.E. Katz et al.: Forensic Science. A multidisciplinary Approach. Wiley 2016

2.K. J. Moody et al.: Nuclear Forensic Analysis. CRC Press 2014.

Doporučená literatura

1.Advances in nuclear forensics: countering the evolving threat of nuclear and other radioactive material out of regulatory control: Summary of an international conference, Vienna, Austria, 7-10 July 2014. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2015. ISBN: 978-92-0-104815-8.

2.Identification of High Confidence Nuclear Forensics Signatures. IAEA-TECDOC-1820, 2017. ISBN 978-92-0-105617-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6597206.html