Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Znalostní ekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ZNEK KZ 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá otázkou vzdělávání a lidských zdrojů ve vztahu k ekonomice.

Požadavky:

Absolvování základního kurzu Mikroekonomie.

Osnova přednášek:

1. Charakteristika znalostní ekonomiky.

2. Veřejná ekonomie a veřejný sektor. Členění ekonomiky.

3. Ziskový a neziskový sektor ve vzdělávacích systémech.

4. Vzdělávání a jeho mezinárodní klasifikace (ISCED).

5. Lidské zdroje, lidský kapitál a vzdělání.

6. Efektivnost vzdělání a vzdělávací soustavy.

7. Hodnocení kvality vzdělávání a akreditace.

8. Indikátory vzdělávání podle OECD.

9. Vztah kvality výuky a způsobu řízení a financování VŠ.

10. Teorie signalizace a teorie filtru.

11. Přínos kvantity a kvality vzdělání pro kultivaci lidského kapitálu.

12. Vzdělávání jako součást nadnárodní integrace ekonomik (EU).

13. Vliv vzdělání na konkurenceschopnost ekonomiky.

14. Zápočet.

Osnova cvičení:

1. Charakteristika znalostní ekonomiky.

2. Veřejná ekonomie a veřejný sektor. Členění ekonomiky.

3. Ziskový a neziskový sektor ve vzdělávacích systémech.

4. Vzdělávání a jeho mezinárodní klasifikace (ISCED).

5. Lidské zdroje, lidský kapitál a vzdělání.

6. Efektivnost vzdělání a vzdělávací soustavy.

7. Hodnocení kvality vzdělávání a akreditace.

8. Indikátory vzdělávání podle OECD.

9. Vztah kvality výuky a způsobu řízení a financování VŠ.

10. Teorie signalizace a teorie filtru.

11. Přínos kvantity a kvality vzdělání pro kultivaci lidského kapitálu.

12. Vzdělávání jako součást nadnárodní integrace ekonomik (EU).

13. Vliv vzdělání na konkurenceschopnost ekonomiky.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti z oblasti lidských zdrojů (o lidském kapitálu, efektivnosti vzdělávání a indikátorech kvality vzdělávání a jiné).

Schopnosti:

Schopnost aplikace znalostí do ekonomické praxe ve firmách i ve veřejném sektoru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Šrédl K.: Znalostní ekonomika a vzdělávání, PEF ČZU, Praha 2009.

[2] Severová L., Šrédl K.: Znalostní ekonomika, PEF ČZU, Praha 2010.

Doporučená literatura:

[3] Hanushek E. A.: Handbook on the Economics of Education, North-H Publishing Co., Amsterdam, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1090706.html