Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie z fyziky MCF

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PMCF KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Ondřej Ficker
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Ficker
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Kurz má zájemcům o fúzi s magnetickým udržením umožnit, aby si doplnili základní fyzikálně-technické partie oboru, se kterými nemají možnost se seznámit v rámci povinných kurzů. Zároveň představuje příležitost se seznámit s mladými vědeckými pracovníky z tokamaku COMPASS. Konečně studenti v závěru kurzu prezentují svoji vlastní odbornou práci.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

02TEF1,2 Teoretická fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1. Fyzika stelarátorů (Jan Mlynář)

2. Simulace fúzního plazmatu, integrovaný model tokamaku (Jakub Urban, ÚFP AV ČR)

3. Simulace toků v okrajovém plazmatu (Renaud Dejarnac, , ÚFP AV ČR)

4. Novinky ve fyzice okrajového plazmatu (Jan Horáček, ÚFP AV ČR)

5. Pinče s obráceným polem; Tokamaky typu Ignitor (Jan Mlynář)

6. Unavené oči detektorů záření (Vladimír Weinzettl, ÚFP AV ČR)

7. Thomsonův rozptyl na tokamaku COMPASS (Petra Bílková, ÚFP AV ČR)

8. Modelování magnetických polí pro tokamak COMPASS (J. Havlíček, MFF UK)

9. Řízení magnetického pole na tokamaku COMPASS (Olena Byliková, Jaromír Zajac, ÚFP AV ČR)

10. Inverzní úlohy při analýze dat (tomografie, dekonvoluce spekter) (Jan Mlynář)

11. Prezentace výzkumných úkolů

12. Prezentace výzkumných úkolů

13. Prezentace výzkumných úkolů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Kurz má zájemcům o fúzi s magnetickým udržením umožnit, aby si doplnili základní fyzikálně-technické partie oboru, se kterými nemají možnost se seznámit v rámci povinných kurzů.

Schopnosti:

Prezentace vlastní odborné práce

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K.Miyamoto, Controlled fusion and plasma physics, Taylor and Francis 2007.

[2] Proceedings of IPP Summer University for Plasma Physics / Carolus Magnus Summer School (oboje na http://www.jet.efda.org/pages/publications/books.html)

Doporučená literatura:

[3] J.Wesson, Tokamaks, Clarendon Press 2004, chapters 11-13.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24891105.html