Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kontaminace a metody dekontaminace 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15KMD1 ZK 2 2P
Garant předmětu:
Kateřina Čubová
Přednášející:
Kateřina Čubová, Miroslava Semelová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška je zaměřena na základní principy kontaminace a dekontaminace od přípravy, plánování a posouzení aktuálního provozu až po nové trendy v této oblasti. Část přednášky je věnována radioaktivním kontaminantům, z nichž jsou detailně probrány korozní produkty. Ve významné části přednášky jsou detailněji diskutovány různé metody dekontaminace (mechanická, chemická, elektrochemická atd.) stejně tak jako dekontaminace různých materiálů (kovové konstrukce, stavební povrchy, půdy či osoby). Důraz je kladen na vysvětlení rozdílného přístupu při provozní dekontaminaci a při dekontaminaci při vyřazovaní. Součástí přednášek jsou také ekonomické, bezpečnostní a legislativní aspekty této problematiky. Budou zmíněny nové trendy a technologie v této oblasti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky kontaminace

2. Kontaminace radioaktivními látkami – vznik kontaminace

3. Chování korozních produktů – transport, aktivace a depozice

4. Monitoring, metody stanovení míry kontaminace

5. Charakterizace materiálů a radionuklidový inventář

6. Chemická speciace kontaminantů

7. Rozpouštění oxidů

8. Legislativa

9. Požadavky na bezpečnost práce při práci s kontaminovaným materiálem

10. Rozhodovací proces

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. A. L. Taboas: Decommissioning Handbook, American Society of Mechanical Engineers, U. S., 2004

2. G. Y. Park, Ch.-L. Kim: Chemical Decontamination Design for NPP Decommissioning and Considerations on its Methodology, Technical Paper, 2015, dostupné na http://www.jnfcwt.or.kr/journal/article.php?code=35871 (navštíveno 15. 4. 2019)

3. E. Feltcorn: Technology Reference Guide for Radiologically Contaminated Surfaces, EPA-402-R06-003, U.S. Environmental Protection Agency, 2006

Doporučená literatura:

4. New Methods and Techniques for Decontamination in Maintence or Decommissioning Operations, TECDOC 1022, IAEA, Vídeň, 1998, ISSN 1011-4289

5. Decontamination of Water Cooled Reactors, TECDOC 365, IAEA, Vídeň, 1994,. ISBN 92-0-101394-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5660906.html