Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Psaní a prezentace odborného textu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TEXT KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ľubomír Sklenka
Cvičící:
Ľubomír Sklenka
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozvoj měkkých schopností - jak správně pracovat s odborným textem, jak správně psát odborný text a jak správně prezentovat odborný text v oblasti jaderného inženýrství. V první části semestru se studenti seznámí s různými typy odborných textů, základními zásady, jak psát odborný text, strukturou a členění odborného textu, typografickými pravidly pro grafickou úpravu textu, pravidly pro práci s tabulky, grafy a obrázky, významem citací a referencí v odborném textu, rozdíly mezi původním autorským textem, citací a plagiátorským textem, autorským zákonem a jeho aplikací na odborný text a s pravidly psaní referencí v odborném textu v oblasti jaderného inženýrství. Součástí přednášek je i seznámení s typickými softwarovými prostředky pro psaní odborného textu. V druhé části semestru se studenti seznámí s možnostmi prezentace odborného textu, základními zásady pro přípravu prezentace, základními zásady pro vlastní prezentaci, úvodem do rétoriky a mimoverbálních projevů při prezentaci odborného textu. Součástí přednášek je i seznámení s typickými softwarovými prostředky pro prezentaci odborného textu. Přednášky jsou doplněny cvičeními, ve kterých studenti budou prakticky nacvičovat psaní a prezentaci odbornému textu s důrazem na psaní a prezentaci studentských odborných prací (bakalářských, diplomových apod.) Předmět si mohou zapsat pouze studenti studijních programů Jaderné inženýrství a Vyřazování jaderných zařízení z provozu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Odborný text a jeho specifika (1 přednáška)

2.Softwarové prostředky pro psaní a prezentaci odborného textu (1 přednášky)

3.Psaní odborného textu (3 přednášky)

4.Úvod do typografie odborného textu (2 přednášky)

5.Citace a reference v odborném textu, autorský zákon (2 přednášky)

6.Prezentace odborného textu (4 přednášky)

Osnova cvičení:

1.Psaní odborného textu (8 cvičení)

2.Prezentace odborného textu (5 cvičení)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Katuščák,D. - Meško, D. Findra, J.: Akademická příručka, Osveta, 2013

2.Hierhold, E.: Rétorika a prezentace, Grada, Praha, 2008

3.Dančo, V.: Kapesní průvodce (počítačovou) typografií, Labyrint, 1995

Doporučená literatura:

4.Beran, V. a kol.: Typografický manuál, Kafka design, Font, 2005

5.ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory, 2014

6.ČSN ISO 690 Bibliografické citace, 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6439506.html