Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie matic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01TMA Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je hlavně zaměřen na:

1) teorii podobných matic a různým kanonickým formám matic

2) Perronovou-Frobeniovou teorii a její aplikace

3) tenzorový součin

4) hermitovské a pozitivně semidefinitní matice

Požadavky:

Absolvování kurzů Lineární algebra a Obecná algbera.

Osnova přednášek:

1. Jordanova věta a převod matice na Jordanův tvar, invariantní podprostory.

2. Kanonické formy reálných a racionálních matic.

3. Matice a grafy.

4. Nezáporné matice a Perronova-Frobeniova věta, stochastické matice.

5. Tenzorový součin matic a jeho vlastnosti.

6. Hermitovské matice, věta o zasouvání spekter.

7. Pozitivně definitní matice, Hadamardova nerovnost

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní výsledky o kanonických tvarech matic, Perronova-Frobeniova teorie nezáporných matic, spektrální vlastnosti hermitovských matic a tenzorových součinů.

Schopnosti:

Použití těchto výsledků v teorii grafů, při reprezentací grup a algeber, v algebraické teorii čísel, v numerické matematice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fuzhen Zhang: Matric Theory, Springer 2011

[2] M. Fiedler, Special Matrices and Their Applications in Numerical Mathematics. Second Edition. Dover Publications,

Inc., Mineola, U.S.A., 2008.

Doporučená literatura:

[3] S. Friedland, Matrices - Algebra, Analysis and Applications, World Scientific 2016.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6384306.html