Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Atomová legislativa v praxi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ALEP KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Dana Drábová
Přednášející:
Dana Drábová
Cvičící:
Dana Drábová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické ukázky aplikace české atomové legislativy, zejména v oblasti bezpečného provozu jaderné elektráren a výzkumných reaktorů a nakládání s jaderným a radioaktivními materiály. V úvodních přednáškách je věnována pozornost legislativnímu rámci mírového využívání jaderné energie v České republice, organizaci státního dozoru a vztahu české legislativy k mezinárodním doporučením a mezinárodním organizacím (IAEA, EURATOM, WENRA apod.). V druhé části se v přednáškách formou případových studii ukazuje způsob aplikace české atomové legislativy v praxi. Případové studie obráží aktuální stav legislativní praxe a aktuální situaci v oblasti bezpečného provozu jaderné elektráren a výzkumných reaktorů a nakládání s jaderným a radioaktivními materiály. Případové studie jsou zaměřeny např. na umístění a výstavba jaderného zařízení, uvádění jaderného zařízení do provozu, provoz jaderného zařízení, vyřazování z provozu jaderného zařízení, nakládání se zdroji ionizujícího záření, provoz pracoviště III. nebo pracoviště IV. kategorie z pohledu radiační ochrany, nakládání s jaderným materiálem, dovoz nebo vývoz jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti, přepravě radioaktivních látek a jaderných materiálů, apod. Přednášky jsou organizovány ve spolupráci s odborníky z praxe ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Legislativní rámec využívání jaderné energie v České republice (2 přednášky)

2.Případové studie aplikace české atomové legislativy v praxi 1 (2 přednášky)

3.Případové studie aplikace české atomové legislativy v praxi 2 (2 přednášky)

4.Případové studie aplikace české atomové legislativy v praxi 3 (3 přednášky)

5.Případové studie aplikace české atomové legislativy v praxi 4 (3 přednášky)

6.Závěrečný seminář (1 přednáška)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Atomový zákon - zákon č. 263/2016 Sb. ze dne 14. července 2016

2.Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení - Vyhláška 21/2017 Sb. ze dne 23. ledna 2017

3.Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje - Vyhláška 422/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016

Doporučená literatura:

4.Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky - Vyhláška 21/2017 Sb. ze dne 14. prosince 2016

5.Periodické hodnocení bezpečnosti, Bezpečnostní návod SÚJB, BN-JB-2.9, 2019

6.Program zajištění radiační ochrany, Bezpečnostní návod SÚJB, DR-RO-4.2, 2018

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6495806.html