Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie z urychlovačové techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02VPUT ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Jan Čepila
Přednášející:
Jan Čepila, Miroslav Krůs
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

1. Pokročilé partie z fyziky a techniky elektronových urychlovačů

2. Pokročilé partie z fyziky a techniky protonových urychlovačů

3. Moderní rezonátory mikrovlnných a rádiových vln

4. Fyzika generace vysokofrekvenčního záření v undulátorech

5. Rezistivní brázdové pole svazku a svazkové nestability

6. Transport ultrakrátkých a ultraintenzivních svazků částic

7. Fázová stabilita v urychlovačích

8. Stochastické chlazení svazku

9. Optické stochastické chlazení svazku

10. Generace a urychlování neutrálních svazků atomů a částic

11. Generace a aplikace ultrakrátkých impulzů gama záření

12. Svazky částic pro aplikace v jaderné energetice

13. Ultrapřesné techniky užívané v urychlovačové technice

Požadavky:
Osnova přednášek:

Pokročilé partie urychlovačové techniky a aplikace nových technologií v urychlovačové fyzice a technice. Jednotlivá témata přednášek mohou být uzpůsobena zájmu a zaměření posluchačů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pokročilé partie urychlovačové techniky a aplikace nových technologií v urychlovačové fyzice a technice. Jednotlivá témata přednášek mohou být uzpůsobena zájmu a zaměření posluchačů.

Seznámit studenta se pokročilými partiemi urychlovačové techniky a aplikace včetně nových technologií v urychlovačové fyzice a technice. Jednotlivá témata přednášek mohou být uzpůsobena zájmu a zaměření posluchačů.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics (2007) ISBN: 978-3-540-49043-2

[2] A Wolski: Beam Dynamics In High Energy Particle Accelerators Imperial College Press (2014) ISBN: 978-1-783-26277-9

Doporučená literatura

[3] A. W. Chao: Handbook of Accelerator Physics and Engineering World Scientific (2013) ISBN: 978-981-4415-84-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7138006.html