Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vlnění, optika a atomová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02VOAM Z,ZK 6 4P+2C
Garant předmětu:
Jiří Tolar
Přednášející:
Josef Schmidt
Cvičící:
Jaroslav Kňap, Josef Schmidt, Jan Vysoký, Václav Zatloukal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzika vlnových dějů mechanických a elektromagnetických: módy, stojaté a postupné vlny, vlnové balíky v dispersním prostředí. Fyzikální optika (polarizace, interference, difrakce, koherence časová a prostorová) a její mezní případ - optika geometrická. Úvod do kvantové fyziky: záření černého tělesa, kvantum energie, fotoefekt, Comptonův jev, de Broglieovy vlny, Schrodingerova rovnice, stacionární stavy a spektra finitních soustav.

Požadavky:

Základní kurs fyziky (02MECH, 02ELMA)

Osnova přednášek:

1. Kmity soustav hmotných bodů

2. Postupné vlny v nedisperzním prostředí

3. Vlny v disperzním prostředí

4. Energie a odraz vlnění

5. Elektromagnetické vlny

6. Polarizace

7. Interference a difrakce

8. Geometrická optika

9. Záření absolutně černého tělesa, fotony

10. de Broglieovy vlny

11. Schrodingerova rovnice

12. Stacionární stavy a spektra

Osnova cvičení:

Procvičení úloh na témata:

1. Kmity soustav hmotných bodů

2. Postupné vlny v nedisperzním prostředí

3. Vlny v disperzním prostředí

4. Energie a odraz vlnění

5. Elektromagnetické vlny

6. Polarizace

7. Interference a difrakce

8. Geometrická optika

9. Záření absolutně černého tělesa, fotony

10. de Broglieovy vlny

11. Schrodingerova rovnice

12. Stacionární stavy a spektra

Cíle studia:

Znalosti:

Fyzika kmitů a vlnových dějů mechanických a elektromagnetických, úvod do kvantové fyziky.

Schopnosti:

Aplikace na konkretní fyzikální a technické úlohy spojené s kmitáním a vlněním.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] F.S. Crawford, Jr.: Berkeley Physics Course 3, Waves, McGraw-Hill, New York 1968

[2] J. Tolar, J. Koníček: Sbírka řešených příkladů z fyziky (Vlnění), skripta ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura:

[3] J. Tolar: Vlnění, optika a atomová fyzika, kap. 1. - 9., viz //physics.fjfi.cvut.cz

[4] H. Georgi: The Physics of Waves, Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2015 (http://www.people.fas.harvard.edu/~hgeorgi/onenew.pdf)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6041606.html