Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina P1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XNP1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XNP1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XNP2
Garant předmětu:
Miloslava Čechová
Přednášející:
Cvičící:
Miloslava Čechová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Tento kurz předpokládá dobrou úroveň znalostí středoškolské gramatiky, rozsáhlejší obecnou slovní zásobu, schopnost plynulé komunikace a zpočátku je zaměřen na sjednocení těchto znalostí a dovedností. Důraz je kladen na práci s odborným textem, nacvičuje se čtení odborného textu, globální i detailní porozumění. Z gramatického učiva se opakují a do hloubky procvičují obtížnější pasáže důležité pro porozumění odbornému textu (např. trpný rod, participia, participiální vazby) . Pozornost je věnována i nácviku praktických komunikativních dovedností např. telefonování.

Požadavky:

solidní středoškolské znalosti na úrovni B1 dle SERR

Osnova přednášek:

Texty:

1. Heimkehr, 2. Edelsteine, 3. Lesekurs Fachsprache, 4. Das Periodensystem der Elemente, 5. Tschechische Technische Universität, 6. Fakultät für Kernforschung und Physikalisches Engineering, 7. Das Studium an der Universität, 8. Heizt sich die Athmosphäre auf, 9. Haben die Computer die Welt schon erobert?, 10. Computer - die beschränkten Alleskönner, 11. Redewendungen beim Telefonieren

Gramatické okruhy:

1. Deklinace adjektiv, 2. Předložky s genitivem, 3. Pasivum + podmět man, 4. Participium přítomné a minulé, 5. Vztažné věty, 6. Participiální vazby, 7. Gerundivum

Slovní zásoba:

vychází důsledně z textů:

1. Chemické názvosloví, 2. Oblast školství s důrazem na vysoké školství hlavně FJFI a ČVUT, 3. Nácvik telefonování, 4. Životní prostředí, 5. Informační technologie

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální: deklinace adjektiv, předložky s genitivem, pasivum, participium I., II., vztažné věty, participiální vazby, gerundivum, slovní zásoba z oblasti chemického názvosloví, vysokého školství, profesního

telefonování, životního prostředí a informačních technologií.

Schopnosti:

Dovednost aktivního využití uvedených jazykových prostředků v psaném a mluveném projevu: informovat podrobně o svém studiu, univerzitě a fakultě, číst s porozuměním, interpretovat, shrnout a přeložit obecně technický text, na základě faktických informací sestavit písemný souvislý text, reagovat na názory vyučujícího a spolužáků, vysvětlit a obhájit své stanovisko k dané problematice, telefonovat v rámci profesní komunikace

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu NP2

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Neubearbeitung (vybrané kapitoly),

Max Hueber Verlag 2006

Doporučená literatura:

[2] M. Čechová, Němčina pro pokročilé 1, 2014 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[3] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] K. Kunkel-Razum, Die deutsche Rechtschreibung, rozšířené 27. nové vydání, Dudenverlag Berlín 2017

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7247106.html