Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Laserová technika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12LT2 Z,ZK 2 2+0 česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Laserová technika 1 (12LTB1)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Laserová technika 1 (12LT1)
Garant předmětu:
Helena Jelínková
Přednášející:
Helena Jelínková, Jan Šulc
Cvičící:
Helena Jelínková, Jan Šulc
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Laserový oscilátor, rychlostní rovice; laserový zesilovač; Q-spínání; synchronizace módů

Požadavky:

Úvod do laserové techniky, Laserová technika 1

Osnova přednášek:

Laserový oscilátor, impulsní a ustálený režim; základní řešení dynamiky laseru pomocí rychlostních rovnic. Laserový zesilovač, příčiny distorze zesilovaného signálu. Režim Q-spínání; typy Q-spínačů, modifikace a řešení rychlostních rovnic pro režim Q-spínání. Režim synchronizace módů (mode-locking (ML)), typy spínačů. Příklady Q-spínaných a ML laserů.

Osnova cvičení:

Laserový oscilátor, impulsní a ustálený režim; základní řešení dynamiky laseru pomocí rychlostních rovnic. Laserový zesilovač, příčiny distorze zesilovaného signálu. Režim Q-spínání; typy Q-spínačů, modifikace a řešení rychlostních rovnic pro režim Q-spínání. Režim synchronizace módů (mode-locking (ML)), typy spínačů. Příklady Q-spínaných a ML laserů.

Cíle studia:

Znalosti:

Laserový oscilátor, základní řešení dynamiky laseru pomocí rychlostních rovnic; laserový zesilovač; režim Q-spínání; režim synchronizace módů.

Schopnosti:

Výpočet základních výstupních charakteristik laserového oscilátoru, určení vhodného Q-spínače, konstrukce Q-spínaného laseru, konstrukce laseru pracujícího v režimu synchronizace módů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] H.Jelínková, Laserová technika 2, texty přednášek, Praha, ČVUT-FJFI, 2010

Doporučená:

[1] W.Koechner, Solid-State Laser Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1999

Poznámka:

od 20/21 došlo k přehození obsahu LT1 a LT2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11309305.html