Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dějiny fyziky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02DEF1 Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Igor Jex, Miroslav Myška
Cvičící:
Igor Jex, Miroslav Myška
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzika a její místo mezi ostatními vědami. Vztah člověka a přírody. Přírodní vědy ve starém Orientě a Řecku, řečtí přírodní filozofové, Aristoteles. Helénistická fyzika, Archimedes. Arabská věda, věda ve středověké Evropě. Renesanční věda - da Vinci, Giordano Bruno. Koperník, Kepler, Galileo, Huygens. Vznik fyziky jako experimentální vědy. Newton a jeho dílo.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Fyzika a její místo mezi ostatními vědami, vztah člověka a přírody

2. Původ člověka, myšlení a kultury

3. Věda starého Orientu, Egypta, Indie a Číny

4. Řecká přírodní filosofie, atomisté

5. Aristotelova fyzika

6. Fyzika v období helénismu, Archimedes

7. Arabská věda

8. Věda ve středověké Evropě

9. Koperník a heliocentrismus

10. Fyzika v období renesance

11. Kepler a Galilei

12. Vědecká revoluce v 17. století

13. Newton a vznik klasické mechaniky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll: Dějiny fyziky, Praha, Prometheus 2009.

[2] I. Kraus: Fyzika od Thaleta k Newtonovi, Praha, Academia 2007.

[3] D. Wootton: The Invention of Science: A New History of the Scientific Revolution, Penguin Random House, 2015

Doporučená literatura:

[4] Aristoteles: Fyzika, Praha, P. Rezek 1996

[5] Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha, NČSAV 1962.

[6] Řečtí atomisté. Svoboda, Praha 1980.

[7] Lucretius: O přírodě, Praha, Svoboda 1971.

[8] Z. Horský: Kepler v Praze, Praha, Mladá fronta 1980.

[9] V. Malíšek: Co víte o dějinách fyziky, Praha, Horozonz 1996.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23536005.html