Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čeština pro cizince mírně pokročilí 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XCESM1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XCESM1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XCESM2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Jana Kovářová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Tento kurz se zaměřuje na správnou výslovnost, důležité morfologické jevy, prepozicionální spojení, slovesné tvary. Věnuje se též rozvíjení slovní zásoby, nabízí anglicko českou verzi důležitých frází ve společenském i běžném denním styku.

Požadavky:

vstupní znalosti českého jazyka na úrovni B2 SERR

Osnova přednášek:

fonetická cvičení, konverzační obraty

deklinace zájmen, substantiv, adjektiv,

číslovky, letopočty, data, zlomky,

matematické pojmy

prepozice, lexikální cvičení

stylizační cvičení, mluvní cvičení,

korekce jazykově závadných textů.

Texty s tématy např.: Naše univerzita a FJFI, Studentské ubytování v Praze, Pracovní den, Naši učitelé, Matematické symboly, Vánoce v Čechách, Důležitá pravidla pro začínajícího vysokoškoláka.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální znalosti daného kurzu, tj. správná výslovnost, ortografie, deklinace substantiv, adjektiv a zájmen, konjugace sloves, imperativ, matematické symboly aj.

Schopnosti:

Umět formulovat své běžné dotazy, přání, prosby a prakticky využívat vhodných jazykových prostředků v běžné i odborné komunikaci formou sdělení informací o univerzitě, fakultě, ubytování v Praze, popisu pracovního dne apod. Zvládat komunikaci u příležitosti prvních kontaktů, např. pozdravy, gratulace, vyjádření souhlasu, nesouhlasu apod. V odborném stylu prokázat dovednost čtení matematických symbolů a některých početních operací.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu, tj. 04 CESM2, odborný jazyk

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] H. Remediosová, E. Čechová, Chcete mluvit česky?, Harry Putz 2011

[2] J. Blažek, Čeština v kostce, Vera 1994

[3] O. Martincová, Pravidla českého pravopisu, Pansofia 2015

Doporučená literatura:

[4] I. Pavlíková, Čeština pro cizince 1, vlastní učební materiál, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2014

[5] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7250806.html