Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie prostředí a radioekologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RAEK ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Helena Filipská
Přednášející:
Helena Filipská
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

První část přednášky se zabývá obecnými problémy životního prostředí, vlivem lidské činnosti na ně a možnostmi péče o ně. Dále jsou probrány vlastnosti a složení jednotlivých sfér biogeosféry, přírodní procesy v nich, biogeochemické cykly látek a radioaktivita prostředí. Následuje popis zdrojů a druhů znečišťování biogeosféry, šíření, chemické reakce a účinky kontaminantů v prostředí a rozbor problémů radioekologie.

Požadavky:

Studenti by měli znát základní chemické discipliny, zejména fyzikální chemii, v rozsahu vyučovaném na bakalářském stupni.

Osnova přednášek:

1. Člověk a životní prostředí.

2. Složení litosféry, základní procesy v ní a vliv člověka.

3. Chemie atmosféry a atmosférické procesy.

4. Hydrosféra, její složení a procesy.

5. Biosféra, ekologie a radioekologie.

6. Koloběh látek v biogeosféře.

7. Přírodní zdroje ionizujícího záření.

8. Zdroje znečišťování biogeosféry.

9. Šíření, reakce a účinky kontaminantů v biogeosféře.

10. Biologické účinky ionizujícího záření.

11. Transport radionuklidů v neživých složkách prostředí.

12. Přenos radionuklidů biosférou včetně potravních řetězců.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Student získá základní znalosti o chemii životního prostředí včetně procesů a důsledků znečišťování prostředí činností člověka. Seznámí se též s problematikou radioaktivity v životním prostředí a s radioekologií.

Schopnosti:

Student získá schopnost chápat souvislosti mezi jevy a problémy v životním prostředí a zapojit se do jejich podrobnějšího studia s využitím chemických a jaderně chemických metod, které si osvojí v ostatních přednáškách.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Beneš, J. Novotná: Chemie a radiační hygiena prostředí, vydavatelsví ČVUT Praha, 1998.

Doporučená literatura:

[2] S.E.Manahan: Fundamentals of Environmental Chemistry, CRC Press 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1758006.html