Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EK ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Radovan Starý
Přednášející:
Radovan Starý
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na ekonomické hodnocení jaderných zdrojů elektrické energie včetně ocenění vlivu životnosti jaderných zařízení. Úvodní přednášky se zabývají úvodem do ekonomie a dále dílčími partiemi základního kurzu mikroekonomie. Přednášky pokračují náhledem do podnikové a manažerské ekonomiky, vysvětlení pojmů výnosy, náklady apod. a jejich aplikace v hodnocení zdrojů el. energie. Druhá polovina přednášek je zaměřena na samotné hodnocení palivového cyklu, výstavby a provozu elektráren a jejich vyřazování z provozu. Závěrem se studenti seznámí se základními metodami ekonomického hodnocení investic.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do ekonomie: uvedení do problematiky, vysvětlení základních pojmů, rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, základní pojmy z mikroekonomie a makroekonomie.

2. Úvod do mikroekonomie: trh a základní elementy trhu, nabídka a poptávka, rovnováha ekonomiky, celkové, průměrné, fixní, variabilní a mezní náklady a výnosy, chování spotřebitele, teorie firmy, tvorba cen, dokonalá a nedokonalá konkurence, příklady nedokonalé konkurence, monopol, oligopol, cena a cenová regulace.

3. Úvod do podnikové ekonomiky: majetková a kapitálová struktura podniku, výnosy, náklady a výsledek hospodaření, zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku, analýza bodu zvratu, provozní a finanční páka.

4. Ekonomika výroby el. energie: nabídka a poptávka po elektřině, typické roční a denní průběhy spotřeby, fixní, variabilní náklady jednotlivých zdrojů elektrické energie, konstrukce nabídkové funkce elektrické energie a její posuny, příklady podle vybraného trhu s el. energií, koeficienty ročního využití zdrojů.

5. Externality ve výrobě elektrické energie: pojem externalita, negativní a pozitivní externalita, Externality při výrobě elektrické energie, externality jaderných zařízení, srovnání mezi jednotlivými zdroji.

6. Ekonomika jaderných energetických zdrojů: investiční, provozní a palivové náklady na jaderné elektrárny a jejich porovnání s ostatními zdroji, palivový cyklus jaderných elektráren a jeho hodnocení - těžba, konverze, obohacení, fabrikace, hodnocení přepracování paliva a trvalého úložiště, výpočet LCOE.

7. Ekonomika vyřazování jaderných elektráren z provozu: nezbytné náklady, závislost nákladů na době vyřazování, snižování nákladů.

8. Ekonomické hodnocení investic: marketingové analýzy, průměrné vážené náklady na kapitál – podniková diskontní míra, statické a dynamické metody hodnocení investic PBP, NPT, IRR, příklady.

9. Teorie inovací: inovační procesy, aplikace výzkumu do praxe, Schumpeterovi inovační vlny, inovační impulsy, životní cyklus inovace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. B. R. Schiller: Mikroekonomie dnes, Computer Press, Brno, 2013 ISBN 978-80-205-0629-0X

2. M. Synek: Manažerská ekonomika. 4. vydání. Grada Publishing House, 2011 ISBN 978-80-247-3494-1

3. G. Rothwell: Economics of Nuclear Power, 1st edition, Routledge 2016 ISBN 987-1-138-85840-4

Doporučená literatura:

4. D. S. Kirschen, G. Strbac: Fundamentals of Power System Economics, 2nd Ed,, Chichester England, John Wiley & Sons Ltd., 2018 ISBN 978-1-119-21325-3

5. S. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity, 1st Ed., Wiley-IEEE Press, 2002 ISBN 0-471-15040-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5710906.html