Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APR1 Z 2 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Nathaniel Tobias Patton
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je koncipován jako příprava na státní jazykovou zkoušku a jeho obsah se řídí požadavky na tuto zkoušku. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů a nácvik ústní prezentace faktů o anglicky mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou. Kurz pokrývá třetinu témat nutných ke státní jazykové zkoušce.

Požadavky:

Kurz je určen pouze studentům programu APIN.

Osnova přednášek:

Jedna třetina z témat ke státní jazykové zkoušce pokrývající reálie Spojeného království ve srovnání s Českou republikou.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Faktografické znalosti reálií o anglicky mluvících zemích s důrazem na specifické jazykové prostředky vztahující se k danému tématu.

Schopnosti:

Číst s porozuměním texty o anglicky mluvících zemích, vyhledat relevantní informace v textu, aplikovat znalosti jazykového systému a lexikálních prostředků v ústní komunikaci o anglicky mluvících zemích ve srovnání s ČR (dialog, diskuse).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

P. Whitton, H. Whitton, Reálie Velké Británie a Severního Irska, Fraus 2009

Doporučená literatura:

[1] J.Peprník, Británie a USA ilustrované reálie,Nakladatelství Olomouc, s.r.o. 2004

[2] učební materiály připravené na KHVJ

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6358206.html