Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nelineární optika pro generaci optického záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12NOG ZK
Garant předmětu:
Milan Frank
Přednášející:
Milan Frank, Michal Jelínek
Cvičící:
Milan Frank
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Seznámení s aplikovanými poznatky nelineárních optických jevů druhého a třetí řádu pro generaci záření ve viditelné, blízké a střední infračervené oblasti s úzkou vazbou na experimentální činnost. Bude prezentován popis nelineárních jevů v poloklasickém přiblížení, především s vázanými rovnicemi optických parametrických procesů a pro stimulovaný Ramanův rozptyl. Dále se posluchači seznámí s jednotlivými principy generace využívající výše uvedené procesy včetně konstrukčních řešení a numerických modelů, jakožto diskuze limitů a předpokladů pro účinnou generaci. Vytvoří se předpoklady pro další samostatné studium a rozvoj experimentálních dovedností v oblasti nelineární optiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Nelineární optika, fenomenologie nelineárních optických jevů,

2. Nelineární jevy druhého řádu,

3. Optické parametrické generátory a zesilovače,

4. Optické parametrické oscilátory,

5. Stimulovaný Ramanův rozptyl, vázané rovnice,

6. Ramanovské generátory a oscilátory,

7. Ramanovské lasery.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Saleh, B. E. A., Teich, M. C. Fundamentals of Photonics, Wiley & Sons, Inc. 2007, ISBN 978-0-471-35832-9

[2] Smith, A. Crystal nonlinear optics: with SNLO examples. AS-Photonics, USA 2018, ISBN 978-0-69-205678-3

[3] Penzkofer, A. et al., High intensity Raman interactions, Prog. Quant. Electr., Vol. 6, pp. 55-140, 1979

[4] Spence, D. J., Spectral effects of stimulated Raman scattering in crystals, Prog. Quant. Electr., Vol. 51, pp. 1-45, 2017

[5] Boyd, R.W., Nonlinear optics. Elsevier 2020, 4th edition, ISBN 9780323850575

Poznámka:

otevřeno od 23/24

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11348505.html