Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonometrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18EKONS Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jana Sekničková
Cvičící:
Jana Sekničková
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Ekonometrie je založena na ekonomické teorii a pomocí matematických prostředků a napozorovaných dat z ekonomické reality vyjadřuje vztahy mezi ekonomickými veličinami. Kurz obsahuje základní nástroje ekonometrické analýzy jako je základní ekonometrický model, zobecněný model, systém simultánních rovnic a nástroje pro ekonometrickou verifikaci modelu.

Požadavky:

Absolvování kurzů matematiky a statistiky.

Doporučené absolvování zákl. kurzů mikroekonomie a makroekonomie

Osnova přednášek:

Zdroje ekonometrie.

2. Fáze ekonometrické analýzy.

3. Mikroekonomické a makroekonomické modely – modely chování výrobce, spotřebitele a modely tržní rovnováhy.

4. Základní ekonometrický model.

5. Metoda nejmenších čtverců.

6. Regresní analýza a testování hypotéz.

7. Zobecněný lineární regresní model.

8. Heteroskedasticita.

9. Autokorelace.

10. Multikolinearita.

11. Modely zpožděných proměnných.

12. Modely simultánních rovnic.

13. Identifikace modelů simultánních rovnic a odhad parametrů.

Osnova cvičení:

Procvičení modelů a metod na příkladech

1. Zdroje ekonometrie.

2. Fáze ekonometrické analýzy.

3. Mikroekonomické a makroekonomické modely.

4. Analýza časových řady.

5. Regresní analýza a testování hypotéz.

6. Základní ekonometrický model.

7. Metoda nejmenších čtverců.

8. Zobecněný model.

9. Heteroskedasticita.

10. Autokorelace.

11. Multikolinearita.

12. Modely zpožděných proměnných.

13. Systém simultánních rovnic.

14. Identifikace.

Cíle studia:

Znalosti:

Využití matematického a statistického aparátu v mikro a makroekonomii.

Schopnosti:

Odhadovat a testovat lineární ekonometrické makro i mikromodely za účelem jejich praktické aplikace (implementace) v kvantitativní ekonomické analýze a při predikci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Fiala: Úvod do ekonometrie, FJFI ČVUT, Praha, 2008.

[2] R. Hušek: Základy ekonometrie, VŠE, Praha, 2001.

Doporučená literatura:

[3] R. S. Pindyck, D. L. Rubinfeld: Econometric Models and Economic Forecasting, McGraw-Hill, New York, 1991.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12062005.html